Gioăng phốt thủy lực

Được ứng dụng trong xy lanh thủy lực và hệ thống thủy lực để ngăn chặn sự rò rỉ của chất lỏng.