Gioăng phốt thủy lực

PSE - Rod seal

PSE - Rod seal

Giá: Liên hệ
HBY

HBY

Giá: Liên hệ
H601

H601

Giá: Liên hệ
H605

H605

Giá: Liên hệ
SPNS

SPNS

Giá: Liên hệ
UPH-USH

UPH-USH

Giá: Liên hệ
O-ring kit

O-ring kit

Giá: Liên hệ
RYT

RYT

Giá: Liên hệ
WR

WR

Giá: Liên hệ
SC

SC

Giá: Liên hệ
TC

TC

Giá: Liên hệ
TCN

TCN

Giá: Liên hệ
TCV

TCV

Giá: Liên hệ
BK

BK

Giá: Liên hệ
WRW

WRW

Giá: Liên hệ
ROI

ROI

Giá: Liên hệ
O-ring

O-ring

Giá: Liên hệ
DKB

DKB

Giá: Liên hệ
IDI - ISI

IDI - ISI

Giá: Liên hệ
SPNS

SPNS

Giá: Liên hệ
OUY

OUY

Giá: Liên hệ
ODI - OSI

ODI - OSI

Giá: Liên hệ
1 2

Được ứng dụng trong xy lanh thủy lực và hệ thống thủy lực để ngăn chặn sự rò rỉ của chất lỏng.