Gioăng phốt thủy lực

XMH

XMH

Giá: Liên hệ
TB

TB

Giá: Liên hệ
TBY

TBY

Giá: Liên hệ
VA -VS

VA -VS

Giá: Liên hệ
PEI - CTU

PEI - CTU

Giá: Liên hệ
PDU ZHM

PDU ZHM

Giá: Liên hệ
MYA

MYA

Giá: Liên hệ
PZ

PZ

Giá: Liên hệ
Z8

Z8

Giá: Liên hệ
GP

GP

Giá: Liên hệ
K25

K25

Giá: Liên hệ
APA

APA

Giá: Liên hệ
VK / EC

VK / EC

Giá: Liên hệ
PSE - Rod seal

PSE - Rod seal

Giá: Liên hệ
HBY

HBY

Giá: Liên hệ
H601

H601

Giá: Liên hệ
H605

H605

Giá: Liên hệ
SPNS

SPNS

Giá: Liên hệ
UPH-USH

UPH-USH

Giá: Liên hệ
O-ring kit

O-ring kit

Giá: Liên hệ
RYT

RYT

Giá: Liên hệ
WR

WR

Giá: Liên hệ
1 2

Được ứng dụng trong xy lanh thủy lực và hệ thống thủy lực để ngăn chặn sự rò rỉ của chất lỏng.