Oil seal TC 440x470x20

Oil seal TC 440x470x20

Vật liệu: NBR, Kim loại

Áp suất : 0.3 Bar

Nhiệt độ: NBR: -40 +125

Loại: 1 bên chắn bụi, 1 bên chắn chất lỏng

Giá:: Liên hệ