Chính sách đổi/trả hàng

 Chính sách đổi/trả hàng 

  Áp Dụng Trong Các Trường Hợp Sau:

 a. Khách hàng không muốn mua nữa: Hàng đã giao cho khách hàng chưa lắp đặt, tình trạng còn nguyên. Miễn phí đổi trả 100%. Hoàn tiền cho quý khách.

b. Quý khách hàng muốn đổi sản phẩm khác.Công ty sẽ đổi sản phẩm khác theo yêu cầu của quý khách nếu sản phẩm bị lỗi.

 - Áp dụng cho sản phẩm đổi trả có giá bán bằng nhau.

 - Hoàn tiền lại đối với sản phẩm có giá trị thấp hơn sản phẩm yêu cầu đổi. 

 - Quý khách thanh toán  phần chênh lệch đối với sản phẩm có giá trị cao hơn sản phẩm yêu cầu đổi.  Quý khách vui lòng thanh toán chi phí vận chuyển.

 

Bình luận
Tin cùng chuyên mục