NOK SVY BR - 4413E

Vật liệu: NBR/FKM, Kim loại

Áp suất : 3.0 Bar

Nhiệt độ: 

NBR: -40 +125

FKM: -20 +250

Loại: 1 bên chắn bụi, 1 bên chắn chất lỏng

Giá:: Liên hệ