OIL SEAL - PHỚT DẦU SOG NACTEC

Vật liệu: NBR/FKM, Kim loại

Áp suất : 0.3 Bar

Nhiệt độ: 

NBR: -40 +125

FKM: -20 +250

Loại: TC, SC, TB, SB, VB, VC, ....

Giá:: Liên hệ