H506 - Hallite

Vật liệu : Nylon

Nhiệt độ : - 55 + 220

Vận tốc: 1.5 m/s

Giá:: Liên hệ