VK / EC

CK/EC là phốt dùng đậy trục, cản bụi tốt. Vỏ ngoài bằng cao su, bên trong bằng sắt. 

Giá:: Liên hệ