UPH / USH - NOK

Vật liệu : NBR

Áp suất : 150 Bar

Nhiệt độ : - 25 + 100

Vận tốc : 1.0 m/s

Giá:: Liên hệ