SPNS

Vật liệu : PTFE, NPR

Áp suất : 350 Bar

Nhiệt độ : - 30 +100

Vận tốc : 1.5 m/s

Giá:: Liên hệ