SPGW

Vật liệu : PTFE, NBR, Polyamide resin

Áp suất : 500 Bar

Nhiệt độ : - 40 + 100

Vận tốc : 1.5 m/s

Giá:: Liên hệ