SC - NOK

Vật liệu: NBR/FKM, Kim loại

Áp suất : 0.3 Bar

Nhiệt độ: 

NBR: -40 +125

FKM: -20 +250

Loại: không dùng trong môi trường bụi bẩn

Giá:: Liên hệ