RYT / WRT

Vật liệu : PTFE

Nhiệt độ : - 55 + 220

Vận tốc: 1.5 m/s

Giá:: Liên hệ