Phốt trung tâm ROI / CSI - NOK

Vật liệu : PU

Áp suất : 300 Bar

Nhiệt độ : - 30 +120

Vận tốc : 5.0 m/s

Giá:: Liên hệ