OUY

Vật liệu : NBR, POM

Áp suất : 350 Bar

Nhiệt độ : - 30 + 100

Vận tốc : 15 cm/s

Giá:: Liên hệ