DAS 3 Miếng (MDL - K16)

Vật liệu : NBR, TPE, Cotton, POM

Áp suất : 400 Bar

Nhiệt độ : - 30 +100

Vận tốc : 1.0 m/s

Giá:: Liên hệ