LBH

Vật liệu : NBR

Loại : Lưỡi kép

Nhiệt độ : - 25 +100

Giá:: Liên hệ