IDI - ISI - NOK

Vật liệu : PU

Áp suất : 300 Bar

Nhiệt độ : - 35 + 100

Vận tốc : 0.5 m/s

Giá:: Liên hệ