DAS 5 Miếng (H780)

Vật liệu : NBR, TPE

Áp suất : 350 Bar

Nhiệt độ : - 30 + 100

Vận tốc : 0.5 m/s

Giá:: Liên hệ