Phốt khí nén GP

GP: Pneumatic single acting seal.

Giá:: Liên hệ