DKB - NOK

Vật liệu : NBR, Kim loại

Loại : Lưỡi kép

Nhiệt độ  : - 20 + 100

Giá:: Liên hệ