BK

Vật liệu : PTFE

Nhiệt độ : - 55 + 220

Giá:: Liên hệ